borba-protiv-korupcije

Održan prvi sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije u 2014

U petak 11. aprila 2014. održan je prvi sastanak u tekućoj godini Radne grupe za borbu protiv korupcije. Sastanak je imao agendu: 1. Izmene i dopune Deklaracije za borbu protiv korupcije, 2. Nacrt Zakona o zaštiti uzbunjivača, 3. Dalja saradnja […]

Continue Reading...

Copyright © 2008 - 2014 Globalni dogovor Srbija All Rights Reserved.

Designed and Created by Pavle Dakić

Project manager Aleksandar Lomas | Technical support Beogradska poslovna Škola - Visoka škola strukovnik studija